Aktualności

dodano: 24-08-20

23 sierpnia 2020 roku zmarła Maria Janion.

Historyczka literatury, profesor Instytutu Badań Literackich PAN, związana również z Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem Warszawskim. Najwybitniejsza polska badaczka literatury romantycznej.

Napisała kilkaset prac naukowych i ponad 20 książek, z których najważniejsze to :”Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość”, „Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia gdańskie”, „Gorączka romantyczna”, „Wampir. Biografia symboliczna”, „Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury”.
Książki Marii Janion znajdują się w zbiorach naszej biblioteki.