Galeria

dodano: 06-04-19

Akcja: Powstanie w Obornikach

W setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Wydawnictwo Miejskie Posnania, na prośbę zastępcy prezydenta Poznania Jędrzeja Solarskiego, z inspiracji dyrektora Teatru Polskiego Macieja Nowaka oraz w partnerstwie z poznańskimi instytucjami i Samorządem Województwa Wielkopolskiego, zorganizowało Akcję: Powstanie. Jej celem było zebranie powstańczych pamiątek, które mimo upływu czasu, zniszczeń wojennych i powojennego wyparcia z przestrzeni publicznej, przetrwały w domach rodzin powstańców. Akcję przeprowadzono w 12 wielkopolskich miastach, w tym w Obornikach.

Łącznie zebrano ponad 500 różnego rodzaju obiektów: fotografii, dokumentów, rękopisów, wspomnień i życiorysów, legitymacji, dyplomów, odznaczeń i medali. Najwartościowsze kolekcje nagrodzono. W październiku 2018 r. wyróżnienie z rąk Marszałka Marka Woźniaka odebrała oborniczanka, pani Grażyna Urbaniak, za przekazanie dokumentów dotyczących Alojzego Stepki: ręcznie spisanych wspomnień oraz nagrania z lat 70., na którym Alojzy Stepka opowiada o powstańczych przeżyciach. Wszystkie zebrane pamiątki, w tym informacje o Alojzym Stepce, Józefie Paprzyckim oraz o Zygmuncie Krzewinie można obejrzeć w wirtualnym muzeum historii miasta Poznania 

http://cyryl.poznan.pl/grupa-kolekcji/934/akcja-powstanie

Na wystawę plenerową złożyło się 40 wielkoformatowych tablic. Kilkanaście z nich można oglądać na skwerze przed Biblioteką Publiczną w Obornikach. 


4 kwietnia br., Dyrektor Biblioteki Publicznej Mateusz Klepka oficjalnie otworzył wystawę. Na uroczystości obecni byli, między innymi, Zastępca Burmistrza Obornik Piotr Woszczyk, przewodniczący Rady Miejskiej oraz naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Obornikach Paweł Drewicz, przedstawicielka Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Marcelina Drzymała, kierownik Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu - Fila w Obornikach Beata Łukasiewicz-Lorent oraz kierownik Biura Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Obornikach Krzysztof Sroka . Wystawę będzie można oglądać do 25 kwietnia 2019 r.