Aktualności

dodano: 21-06-19

Bracia Mickiewiczowie tematem konferencji w Objezierzu

We wtorek, 18 czerwca, w Domu Kultury w Objezierzu odbyła się konferencja popularnonaukowa „Bracia Mickiewiczowie na ziemi obornickiej”. Sesję zorganizowała Biblioteka Publiczna w Obornikach, a zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęło wielu znakomitych gości.

Spotkanie rozpoczęło się projekcją krótkiego filmu poświęconego najważniejszym miejscom związanym z pobytem Adama i Franciszka Mickiewiczów na tych terenach (Budziszewko, Rożnowo, Łukowo i Objezierze). Sesję otworzył dyrektor biblioteki, Mateusz Klepka.

Na konferencji wystąpili naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu specjalizujący się w badaniu mickiewiczowskich śladów w Wielkopolsce, autorzy licznych opracowań poświęconych tej tematyce - prof. Jerzy Borowczyk, dr Elżbieta Lijewska oraz dr Zofia Dambek-Giallelis. Pracownicy UAM omówili m.in. projekt edycji pamiętników hrabiego Józefa Grabowskiego oraz rozważali tezy dotyczące pierwszego pomysłu na „Pana Tadeusza”.

Na sesji wystąpiła także Małgorzata Orzeł reprezentująca Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. MPT jest najmłodszą i najnowocześniejszą częścią Ossolineum, stąd opowieść o jego działalności wzbudziła spore zainteresowanie wśród słuchaczy. Ewa Kostołowska, kierownik Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie (Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu), przedstawiła natomiast mickiewicziana z Objezierza i okolic, które znajdują się w zbiorach śmiełowskiego muzeum.

Ważnym punktem sesji były wystąpienia reprezentantów szkół, którym nadano imię Adama bądź Franciszka Mickiewicza. W okolicy działają cztery takie jednostki i każda miała okazję pochwalić się pięknymi tradycjami w kultywowaniu pamięci o swoich patronach. W tym panelu wystąpiły kolejno: Anna Micek-Wentowska (SP nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach), Anita Bugaj i Krystyna Mikołajczak (SP im. Franciszka Mickiewicza w Rożnowie), Dorota Fundamenska (SP im. Adama Mickiewicza w Budziszewku) oraz Elżbieta Dembińska (ZS im. Adama Mickiewicza w Objezierzu). Jak zauważył prof. Borowczyk z UAM: „Rola szkolnych inicjatyw jest nie do przecenienia jeśli chodzi o budowanie świadomości i tożsamości historycznej młodych ludzi. Są to działania godne najwyższej pochwały”.

Jedna z prezentacji zatytułowana „Mickiewicziana w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach” została przygotowana przez pracowników biblioteki - Agnieszkę Brust oraz Ewę Jankowiak.

Zwieńczeniem konferencji było wspaniałe wystąpienie Zbigniewa Adamczewskiego „Nie tylko o tułaczym losie Franciszka Mickiewicza”, zilustrowane prezentacją przygotowaną przy współpracy z Andrzejem Gintrowiczem.

Zarówno miejsce, jak i tematyka oraz organizacja wydarzenia spotkały się z uznaniem prelegentów i publiczności. Obornicka biblioteka z pewnością zyskała w oczach przedstawicieli zacnych instytucji, którzy wystąpili na sesji, i którzy zdeklarowali, że chętnie wezmą udział w kolejnych tego typu przedsięwzięciach.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.