Galeria

dodano: 28-04-17

Marzenia młodzieży o Wielkopolsce 2020+

Pod kierownictwem Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – pani Zofii Szalczyk, na terenie województwa wielkopolskiego realizowany jest program edukacyjny i obywatelski pn. Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego z tematem wiodącym: „Marzenia młodzieży o Wielkopolsce 2020+”. Głównym celem tego programu, adresowanego do uczniów I i II klasy liceum oraz klas I – III technikum, jest popularyzacja wiedzy o organizacji samorządu terytorialnego, rozwijanie postaw obywatelskich młodzieży szkolnej, zapoznanie jej z zakresem działania, organizacją i zasadami funkcjonowania Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Zgodnie z zasadami realizacji ww. Programu, wyboru dwuosobowych zespołów uczniowskich do udziału w Sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego dokonują komisje rekrutacyjne powołane przez starostów powiatów i prezydentów miast z terenu województwa wielkopolskiego.
Podstawę do wyłonienia jednego zespołu uczniowskiego, spośród wszystkich zespołów zgłoszonych przez szkoły z terenu powiatu, stanowią oceny przygotowanych przez te zespoły samodzielnych prac na temat: Stąd jesteśmy! Nasza „Mała Ojczyzna” w naszych marzeniach.
W dniu 24 kwietnia 2017 r., w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Oborniki im. Antoniego Małeckiego, trzy zespoły uczniowskie, zgłoszone do udziału w projekcie przez Liceum Ogólnokształcące im. Przemysława II w Rogoźnie, zaprezentowały swoje prace przygotowane ( w formie multimedialnej ) zgodnie z ww. tematem,
Prezentacji prac, przygotowanych pod opieką pani Agnieszki Nowickiej ( nauczycielki ww. Liceum ), dokonały kolejno następujące zespoły uczniowskie:
- Agnieszka Gruszka i Anna Jóźwiak,
- Maciej Nowicki i Jakub Zenger,
- Maja Hodała i Sandra Krűger.
Oceny tych prac dokonała komisja rekrutacyjna w składzie: pani Krystyna Eichler ( dyrektor ww. Biblioteki, były nauczyciel ), pani Danuta Rajewicz ( nauczyciel, pedagog szkolny w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach ), pan Andrzej Gintrowicz ( pracownik Biblioteki i radny Rady Miejskiej w Obornikach ), pan Paweł Drewicz ( naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Obornikach, przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach, były nauczyciel ).
Komisja najwyżej oceniła pracę przygotowaną przez Agnieszkę Gruszkę i Annę Jóźwiak, które tym samym wyłonione zostały do udziału w Sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego, której obrady zaplanowane są na dzień 7 czerwca br., w siedzibie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni ciekawymi książkami ufundowanymi przez Starostę Obornickiego, które w jego imieniu wręczyli członkowie komisji rekrutacyjnej.