Galeria

dodano: 15-05-18

Mateusz Klepka nowym dyrektorem biblioteki

W poniedziałek, 14 maja br., Burmistrz Obornik Tomasz Szrama powierzył Mateuszowi Klepce obowiązki dyrektora Biblioteki Publicznej w Obornikach. Podczas wręczenia nominacji obecni byli również Starosta Obornicki Adam Olejnik, przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Drewicz oraz radny Marek Lemański. Spotkanie było także okazją do złożenia życzeń pracownikom z okazji obchodzonego w zeszłym tygodniu Dnia Bibliotekarza. Nowy dyrektor zapewniał, że postara się sprostać wszystkim stawianym przed nim wyzwaniom, w tym rozpoczętej przed kilku laty modernizacji obiektu przy ul. Kopernika.

Mateusz Klepka ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (etnologia i antropologia kultury) oraz Podyplomowe Studia Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie kończy Podyplomowe Studium Muzeologiczne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracował jako adiunkt muzealny w Muzeum Młynarstwa w Jaraczu – Oddziale Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Ponadto pracował w Muzeum Regionalnym w Kościanie jako asystent muzealny – opiekun działu etnograficznego, a przez 2 lata jako nauczyciel przedmiotu Edukacja regionalna w Niepublicznej Polsko-Angielskiej Szkole Podstawowej. Nowy dyrektor ma bogate doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych. Był organizatorem Festynu Młynarskiego w Jaraczu oraz współorganizatorem Rajdu Radzim i Historycznej Majówki w Maniewie. Wiele razy brał udział w przygotowaniu animacji z okazji Dożynek Gminnych, czy Dni Obornik. Prowadził badania naukowe w zakresie ukończonych studiów, jest współorganizatorem wystaw z dziedziny młynów, młynarstwa i wiatraków oraz wystaw historycznych, min. „Oborniczanie w walkach Powstania Wielkopolskiego”. Jest członkiem organizacji kulturalnych i historycznych.