Aktualności

dodano: 08-10-18

Antoniemu Małeckiemu w 105. rocznicę śmierci

5 października odbył się wykład poświęcony życiu i działalności wybitnego polskiego humanisty Antoniego Małeckiego. O licznych osiągnięciach patrona biblioteki, a także o jego dzieciństwie i skomplikowanych relacjach rodzinnych, opowiadał Zbigniew Adamczewski.

Wykład uzupełniła prezentacja multimedialna przygotowana przez Henryka Brodniewicza. Słuchacze dowiedzieli się między innymi, że młody Antoni przyjaźnił się z Franciszkiem Mickiewiczem, a jedną z jego pierwszych poważnych prac naukowych była mowa maturalna poświęcona życiu i twórczości Adama Mickiewicza.  Miłym akcentem była obecność uczniów LO w Obornikach, którzy  opowiedzieli o wrześniowej wizycie na grobie Małeckiego we Lwowie. Młodzieży towarzyszyli opiekunowie wyjazdu: dyrektor Agnieszka Balcerowiak oraz Adam Krasicki.
Mimo, że Antoni Małecki był ogromnym autorytetem naukowym i moralnym swych czasów, dziś uchodzi za postać nieco zapomnianą. Rolą biblioteki jest zatem przypominanie o tym bardzo zasłużonym dla Polski i polskości ossolińczyku.

Antoni Małecki urodził się 16 lipca 1821 w Objezierzu, zmarł 7 października 1913 we Lwowie. Był wybitnym historykiem literatury, mediewistą, językoznawcą, filologiem klasycznym, heraldykiem, dramaturgiem, slawistą, rektorem Uniwersytetu Lwowskiego, profesorem uniwersytetów: Jagiellońskiego, Lwowskiego oraz w Innsbrucku, posłem na Sejm Krajowy Galicji. Profesor Małecki w swoim długim i pracowitym życiu zasłynął z bezkompromisowej walki o czystość języka polskiego. Był autorem takich dzieł jak: "Gramatyka języka polskiego", "Gramatyka historyczno-porównawcza języka polskiego, "Wewnętrzny ustrój w pierwotnej Polsce", "Studia heraldyczne", "Wybór mów staropolskich świeckich sejmowych i innych".