Aktualności

dodano: 24-01-23

Dofinansowanie dla biblioteki

Informujemy, że Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach otrzymała dofinansowanie w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność " objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".


Środki przeznaczone są na realizację zadania pn. "Remont powierzchni piwnicznych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach".

Przedmiotem operacji jest remont części pomieszczeń piwnicznych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach. Planowane działania dotyczą Izby Regionalnej, która funkcjonuje w podziemiach biblioteki od 1975 roku. Zakres remontu obejmuje: roboty rozbiórkowe, tynkowanie, instalowanie ścianek działowych, roboty malarskie, pokrywanie podłóg, roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz instalacje elektryczne. 

Celem operacji jest remont części pomieszczeń piwnicznych biblioteki (Izby Regionalnej), które będą miejscem ekspozycji dóbr kultury świadczących o historii ziemi obornickiej, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury. Wyremontowane pomieszczenia będą miejscem spotkań oraz miejscem integracji lokalnej społeczności. 

Wartość operacji: 262 310,95 zł 
Wartość uzyskanego dofinansowania: 150 000,00 zł