Aktualności

dodano: 02-10-18

Oborniki z 1925 powrócą dzięki wyjątkowej publikacji

Biblioteka Publiczna w Obornikach otrzyma dofinansowanie w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018. Etno Polska” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury na projekt pn. „Publikacja i promocja albumu Powiatowe Miasto Oborniki 1925”. Rozstrzygnięcie naboru nastąpiło w minionym tygodniu – spośród 648 złożonych wniosków, projekt obornickiej biblioteki uplasował się na 82. miejscu. Wysokość dofinansowania wyniesie 32 900,00 zł tj. niemal 93 % wartości projektu, przy wkładzie własnym wynoszącym 2 500,00 zł.

Zadanie polega na publikacji oraz promocji albumu "Powiatowe Miasto Oborniki 1925". Publikacja będzie wydaniem w formie drukowanej oryginalnego, ręcznie robionego albumu zawierającego unikatową dokumentację topograficzną i społeczną przedwojennego powiatu obornickiego ukazującą jego wielokulturowość, wielowyznaniowość i wieloetniczność. Zadanie obejmuje także promocję wydawnictwa, na którą złożą się: 5 spotkań promocyjnych w 5 bibliotekach. Spotkaniom towarzyszyć będzie wystawa wielkoformatowych fotografii pochodzących z albumu oraz wykład etnologa dotyczący wieloetniczności Obornik, 1 pieszy rajd do miejsc przedstawionych w publikacji połączony z warsztatami fotograficznymi dla młodzieży oraz opracowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych. Projekt o walorach poznawczo-edukacyjnych skierowany jest do społeczności lokalnej i służy upamiętnieniu oraz upowszechnieniu wielokulturowego dziedzictwa Obornik.

Realizacja zadania nastąpi do końca listopada 2018 roku.