Dorośli

dodano: 23-04-12

Czytelnia

W Czytelni dla dorosłych zbiory udostępniamy na miejscu. Można tutaj skorzystać z bogatego księgozbioru podręcznego, czyli szeroko rozumianych  wydawnictw encyklopedycznych, słowników, kompendiów i monografii, zróżnicowanych tematycznie. Szczególną rolę odgrywa dział literatury regionalnej, mający zaspakajać potrzeby czytelnicze związane z pogłębianiem wiedzy o naszym regionie. Oferujemy zbiór dokumentów życia społecznego, dotyczących historii Obornik i okolic.

Prenumerujemy dzienniki (m.in."Gazeta Wyborcza" "Głos Wielkopolski" "Rzeczpospolita",) i kilkanaście tytułów czasopism tematycznych z różnych dziedzin wiedzy, udostępnianych na miejscu lub wypożyczanych na zewnątrz.

W Czytelni prowadzimy działalność informacyjno-bibliograficzną. Na życzenie czytelnika   przygotowujemy tematyczne zestawienia bibliograficzne. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzamy książki z innych bibliotek. Proponujemy również  usługi reprograficzne (za opłatą) oraz zapewniamy dostęp do sieci Wi- Fi.