O nas

HISTORIA


1.08.1945 r. - Powołano Powiatową Bibliotekę Publiczną w Obornikach.
27.11.1945 r. - Księgozbiór Biblioteki udostępniono mieszkańcom miasta i okolic. Biblioteka dysponowała wówczas 776 egzemplarzami książek, pochodzącymi wyłącznie z darów indywidualnych.
18.12.1949 r. - Otwarto Bibliotekę Miejską przy ulicy Rynek 5.
1954 r. - Połączono Powiatową Bibliotekę Publiczną mieszczącą się przy ul. Generała K. Świerczewskiego 35 (obecnie Piłsudskiego) z Biblioteką Miejską, tworząc Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Obornikach.
1967 r. - Utworzono Oddział Dziecięcy.
21.09.1973 r. - Siedzibę PiMBP przeniesiono do nowego budynku przy ulicy Kopernika. Odtąd Biblioteka dysponuje 8 pomieszczeniami usługowymi, w tym 2 wypożyczalniami, 2 czytelniami, salą prelekcyjną, salą wystawową i izbą regionalną.
1989 r. - W ramach obchodów 650 – lecia miasta Oborniki Bibliotece nadano imię Antoniego Małeckiego.
2000 r. - Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach powierzono zadania biblioteki powiatowej, które realizowane są na mocy Porozumienia z dnia 31 grudnia 1999 r. między Burmistrzem Obornik, a Starostą .
2011r. - Modernizacja budynku Biblioteki i przystosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Elektronicznny Dziennik Ustaw

PATRON

Antoni Małecki - filolog, poeta, dramaturg, krytyk literacki i tłumacz. Urodził się w 1821 roku w Objezierzu. Studiował filozofię i filologię na uniwersytecie w Berlinie, gdzie w 1844 roku uzyskał doktorat na podstawie rozprawy o szkole Platona. Był profesorem filologii klasycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierownikiem katedry filologii klasycznej na Uniwersytecie w Innsbrucku oraz profesorem historii literatury polskiej i języka starocerkiewnosłowiańskiego na Uniwersytecie Lwowskim. Pełnił również funkcję rektora tej uczelni. W 1869 r. został kuratorem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Zainteresowania naukowe Małeckiego były bardzo rozległe, opublikował wiele rozpraw naukowych, studiów, prac historycznych, a także utworów poetyckich. Był też autorem popularnej Gramatyki języka polskiego. Zmarł w 1913 r. we Lwowie. Został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.

http://bip.umoborniki.nv.pl/#Y2xpY2tNZW51R2V0Q29udGVudHMoMTU0LDEsMCk=